KMK 1923

KMK har eksisteret siden 1923. KMK har 80 bådpladser fordelt på fem broer. Bro 1-3 er mondænt placeret foran Christiansborg i Frederiksholms Kanal og bro 4 og 5 ligger med VIP adgang tli Øresund ved Amagerværket.

 

KMK er et miljøfor passionerede motorbådssejlere, et fristed for personligheder med motorbåd og en solid blanding f sommersøndagssejlere og helårsnørder.

 

Fælles for alle i KMK er at vi elsker duften af saltvand og lyden af en velkørende motor.

 

Venteliste

Der optages desværre ikke medlemmer i øjeblikket.

 

Bestyrelse

Flemming Elniff Larsen, Formand

Leif Petersen, Næstformand

Henrik Norman Pedersen, Kasserer

Anders Carstensen

Henrik Vick

 

Bestyrelsen har kontortid mellem kl. 18.00 og 19.00 en gang om måneden i forbindelse med bestyrelsesmøderme.

 

 

 

LOVE OG REGLER FOR KMK1923 KAN DOWNLOADES HER!

FRA BESTYRELSEN

København den 8.5.2016

 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den  8.5.2016

 

Deltagere:

Flemming Elniff Larsen, Formand

Leif Petersen, Næstformand

Henrik Norman Pedersen, Kasserer

Anders Carstensen

 

 

Referent:

Anders Carstensen

 

Næste bestyrelsesmøde: 28 juni 2016 klokken 19.00

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den  10.1.2016

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den  02.2.2016

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den  06.3.2016

Referat af generalforsamling i KMK den  11.4.2016

HISTORIEN OM KMK

Den første motorbådsklub i København blev stiftet den 31. maj 1916. Stifterne var en gruppe bådejere med bådplads i Frederiksholms Kanal foran Wedels Palæ. Desuden deltog enkelte bådejere med bådplads i Christianshavns Kanal.  Klubben var fra starten forbeholdt motorbådsejere og talte i alt 16 sådanne. Senere samme år indgik klubben en kontrakt med Grev Frijs i Wedels Palæ om leje af bolværkspladser i kanalen. Den nuværende Bro 3 er således klubbens første hjemsted.

 

De første år blev klubben i nogle sammenhænge benævnt ”Københavns Motorbådsklub” og i andre forbindelser ”Motorbådsklubben København”, men den 31. maj 1923 vedtog man på en generalforsamling at ændre klubbens navn til ”København Motorbådsklub”. Det har siden i en periode været diskuteret, hvorvidt KMK’s alder skal regnes fra 1916 eller 1923, men det ser ud til, at 1923 er blevet det foretrukne fødselsår, idet klubbens 75 års jubilæum blev fejret i1998.

 

Broerne i Frederiksholms Kanal forblev i mange år klubbens tilholdssted i sejlsæsonen. Hvor man anbragte bådene om vinteren fortæller historien ikke noget om frem til 1957, hvor klubben fik mulighed for at leje et areal på Nokken som vinterplads.

 

I 1969 var det slut på Nokken, da det på det tidspunkt ikke længere var muligt at tage både op og i på dette sted. Efter et længere forhandlingsforløb med Københavns Kommune fik klubben mulighed for at etablere vinterplads og havn på et opfyldt areal på Kraftværksvej. Aftalen med Kommunen blev indgået sidst på året 1969, men faciliteterne blev først etableret i løbet af de kommende år. Klubhuset blev således indviet den 20. maj 1972 og havnen den 9. oktober 1976. Havnen er skabt ved opfyldning af det omgivende areal, og broerne er bygget af klubbens medlemmer.

 

KMK har i dag ca. 120 aktive medlemmer og et halvt hundrede støttemedlemmer. Klubben råder over i alt 97 havnepladser, fordelt med 46 på Kraftværksvej og 51 på de to broer i Frederiksholms Kanal. En del af de aktive medlemmer har havneplads uden for klubben og benytter udelukkende denne som vinterplads.

BESØG OS

Kraftværksvej 20

2300 København S

Submitting Your Comment ...

The server encountered an error.

Din besked er sendt.

Kontakt bestyrelsen

københavns motorbådsklub stiftet 1923

Kraftværksvej 20 · 2300 København S · Telefon kontor 32 54 90 60 · Bankkonto 1551-0005472717 · MobilePay 24 96 21 97