Nyt fra Bestyrelsen

 

København den 09.08.2018

 

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i KMK den 06.8.2018

 

Deltagere:  Poul Olsen, Kim Madsen, Simon Bak Sørensen og Sonny Jonasson.

Fraværende:  Claus Wohlert.

Referent: Sonny Jonasson

 

Næste bestyrelsesmøde: tirsdag 19. september 2018 kl. 12.00

 

 

Seneste Referater

B-referat 21.3.19

B-referat 21.2.19

B-referat 24.1.19

 

Tidligere referater.

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

KMK1923.dk © 2008-2018